English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Kliknutím na interaktivní mapu
zobrazíte evropské země, na jejichž trzích působíme.

 

Kde působíme

Red Sands působí na Gibraltaru v souladu s právními předpisy EU a v oblasti poskytování služeb má protřednictvím svých partnerů oprávnění poskytovat pojištění napříč Evropou.
Společně se Spojeným královstvím je Gibraltar členem Evropské unie a je v souladu s regulačními standardy EU. Proto můžeme pojistit rizika přímo v jakékoli jurisdikci Evropského hospodářského prostoru. To nám dává obrovskou příležitost prozkoumat, co může stále se rozšiřující evropský pojistný trh nabídnout. Díky tomu lépe chápeme rizika a způsoby jejich efektivního řízení ve prospěch našich klientů.

Díky našim cenným partnerstvím jsme oprávněni poskytovat pojistné krytí po celé Evropě, zejména ve zvýrazněných oblastech na mapě uvedené výše.