English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

4Life Direct

Společnost 4Life International Group je ve finančních službách vedoucí skupinou specializovanou na distribuci a zajišťování produktů životního a úrazového pojištění pro evropský trh, využívající strategie přímo k zákazníkovi. Z tohoto důvodu pracují přímo s pojišťovacími společnostmi na vývoji produktů a distribučních modelů, které jsou jednoduché a snadno k pochopení, jsou cenově dostupné a výhodné. Generování je vedeno prostřednictvím televizní reklamy, digitálními médii a přímou poštovní nabídkou s důrazem na zajištění velmi vysoké úrovně přístupnosti služeb, což znamenalo, že se stala v Evropě jedním z lídrů v přímé distribuci produktů životního a úrazového pojištění.    

Skupina vykonává svoji činnost ve Spojeném království, Polsku, Maďarsku, České republice a Slovensku a v těchto zemích poskytuje služby více než půl milionu lidí od zahájení činnosti v roce 2009. Skupina má pověření od příslušného správního orgánu finančních služeb ve všech zemích, ve kterých vykonává svoji činnost. Záviděníhodná je reputace skupiny v tom, jak vede své podnikání, a proto, že jsou považováni za lídra v přímém marketingu životního a úrazového pojištění. 

Navštivte pro více informací webové stránky 4Life Direct International, nebo klikněte na následující link pro otevření stránek pro 4Life Direct Polsko, Maďarsko, Českou republiku a Slovensko.

www.4lifedirect.pl

www.4lifedirect.hu

www.4lifedirect.cz

www.4lifedirect.sk

www.4lifedirect.gr

www.4lifedirectinternational.com

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je lincencována a pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission podle nařízení Insurance Companies Act 1987 (více na webu FSC). Je členem UK's Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurers. Sídlo: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. All Rights Reserved.