English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

 

Pojištění domácích mazlíčků a koní


Pojištění malých domácích zvířat

Pojištění malých domácích zvířat chrání proti nepředvídatelným nákladům spojených s vlastnictvím domácího mazlíčka

Mezi hlavní výhody, které pojištění nabízí, patří:

Poplatky za veterinární ošetření - pojištění kryje náklady na léčbu v důsledku nehody, nemoci, včetně nákladů na fyzioterapii. Pojištění může být poskytováno na základě časového rozmezí 12 měsíců či po dobu života zvířete.

Osobní pojištění odpovědnosti za škody zajišťuje majiteli zvířete pojistnou ochranu proti právní odpovědnosti vůči třetí straně za vznik škody vzniklé v důsledku vlastnictví zvířete. To zahrnuje i náklady na zastoupení v trestním řízení a soudní výlohy.

Pojištění zrušení dovolené zajišťuje pokrytí případných nákladů spojených s potřebou zrušit či přerušit dovolenou z důvodu, kdy váš miláček potřebuje urgentní operaci k záchraně života v důsledku úrazu či nemoci během 14 dní vaší dovolené.

Úrazové pojištění poskytuje pojistnou ochranu v případě, že si budete muset vzít volno z práce v důsledku pokousání od vašeho domácího mazlíčka.

Pojištění nákladů na péči pokrývá náklady na stravování zvířete v případě, kdy majitel musí podstoupit nemocniční léčbu po dobu delší než tři dny.


Pojištění koní

Pojištění koní je určeno k ochraně vůči nečekaným nákladům spojeným s vlastnictvím koně.

Mezi hlavní přínosy obsažené v pojištění koní patří:

Poplatky za veterinární ošetření - pojištění pokrývá náklady vzniklé v důsledku léčení úrazu nebo nemoci.

Smrt koně. V případě smrti koně v průběhu pojistné doby obdrží vlastník pojistnou částku.

Osobní pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje majiteli koně ochranu proti právní odpovědnosti vůči třetí straně za škody a náklady vzniklé vlastnictvím koně. Pojištění se vztahuje na soudní výlohy a náklady na právní zastoupení u soudu.

Pojištění vybavení poskytuje krytí proti škodě vzniklé v důsledku požáru, nehody či krádeže pojištěného vybavení (příslušenství).

Pojistné krytí, plnění a výše pojistného se v závislosti na okolnostech liší.


Pro další informace o těchto a dalších službách nás prosím kontaktujte

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je lincencována a pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission podle nařízení Insurance Companies Act 1987 (více na webu FSC). Je členem UK's Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurers. Sídlo: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. All Rights Reserved.