English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

 

Pojištění motorových vozidel


Pojištění proti škrábancům a promáčknutí

Pojištění proti škrábancům a promáčknutím umožňuje majitelům chránit svá vozidla proti odření, menším promáčklinám a škrábancům.

Tato pojistka umožňuje udržovat vozidlo v perfektním stavu bez ztráty bezeškodního průběhu u standardního pojištění.


Pojištění hodnoty vozidla

Pojištění hodnoty vozidla (Guaranteed Asset Protection - GAP) chrání majitele vozidel v případě, kdy jejich standardní pojistitel vozidlo odepíše.

V případě, že je vozidlo odepsáno v rámci komplexního pojištění motorových vozidel, pokryje pojištění (GAP) schodek mezi odpisovou hodnotou vozidla a nesplaceným finančním zůstatkem.


Rozšíření záruky motorových vozidel

Rozšíření záruky motorových vozidel poskytuje ochranu proti mechanickým závadám na vašem vozidle.

Pojištění se může vztahovat na nová i použitá vozidla a k dispozici je mnoho možností v závislosti na počtu ujetých kilometrů vozidla a jeho každodenním použití.

Mezi další výhody patří:

Opotřebení způsobené běžným používáním
Náklady spojené s ukončením platnosti registrace vozidla
Náklady na výměnu kol
Ztráta klíčů


Záruka hodnoty vozidla

Záruka hodnoty vozidla - poskytuje podobné krytí jako GAP pojištění. V případě odepsání vozidla pod obecným pojištěním motorových vozidel pojištění RTI pokryje ztrátu mezi odpisovou hodnotou vozidla a původní kupní hodnotou vozidla.  

Obecné pojištění motorových vozidel vypořádá zůstatkovou hodnotu vašeho vozu, nikoliv částku, která byla při koupi uhrazena. Od chvíle, kdy začnete svůj vůz využívat, dochází k jeho znehodnocení – a to může dosáhnout až úrovně 60% a více, během následujících tří let.

RTI pojištění chrání proti této ztrátě.


Pro více informací o tomto a dalších produktech nás prosím kontaktujte.