English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

 

Životní a zdravotní pojištění


Životní pojištění

Red Sands poskytuje široké rozpětí produktů životního pojištění jak pro jednotlivce, tak i korporace:

Životní pojištění
Životní pojištění, které zajišťuje krytí po celý život pojistníka.

Termínované životní pojištění
Životní pojištění, které vyplácí pojistnou částku pouze v případě, že k úmrtí pojištěné osoby dojde v pevně stanovené době uvedené pojistnou smlouvou.


Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet (PSS) je určeno k ochraně měsíčních splátky pojištěné osoby. Vyplacení dávek je obvykle spojeno s konkrétním dluhem vzniklým během období pracovní neschopnosti či v důsledku nemoci či postižení, nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo propouštění (v eng. známé jako pojištění proti nehodě, nemoci a nezaměstnanosti - ASU). Typicky by PSS mělo zahrnovat i možnost životního pojištění a pojištění pro případ smrtelného onemocnění.

Pojištění neschopnosti splácet (v důsledku úrazu či nemoci) vyplácí relevantní plnění v období nedobrovolné pracovní neschopnosti či invalidity v důsledku nehody či nemoci.

Pojištění neschopnosti splácet (v důsledku nezaměstnanosti) je vyplaceno příslušné plnění za období nedobrovolné nezaměstnanosti či propuštění v důsledku nadbytku.

Životní pojištění vyplácí dohodnutou sumu či nedoplatek ke dni úmrtí pojištěné osoby.

Pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci vyplácí vypořádání či nedoplatek ke dni, kdy byla pojištěné osobě diagnostikována choroba (jako je srdeční infarkt, cévní mozková příhoda či rakoviny), která jim brání v návratu do výkonu povolání.


Osobní úrazové pojištění

Osobní úrazové pojištění je navrženo tak, aby poskytlo výplatu určené pojistné částky v případě nehody, v důsledku které pojištěná osoba utrpí trvalé postižení či dojde k jejímu úmrtí jako výsledku této události.


Pro více informací o těchto a dalších produktech nás prosím kontaktujte.

 

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je lincencována a pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission podle nařízení Insurance Companies Act 1987 (více na webu FSC). Je členem UK's Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurers. Sídlo: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. All Rights Reserved.