English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Dozorčí orgány

Red Sands je schválena a pod dohledem Gibraltar Financial Services Comission.

Skupina je v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů v Gibraltaru (podle směrnic EU) a je registrována pod Gibraltar’s Data Protection Commissioner a britskou kancelář Information Commissioner’s Office.

Red Sands je plně v souladu s předpisy GFSC podle litery Distance Marketing Act 2006.

To nám dovoluje obrovskou příležitost adekvátně prozkoumat, co nabízí stále se rozšiřující evropský trh s pojistnými produkty. Tímto způsobem získáváme lepší znalosti o rizicích a jejich účinném řešení ve prospěch našich klientů.

Pro další informace prosím navštivte www.fsc.gi.

Red Sands Insurance

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, je společností registrovanou v Gibraltaru, registrační číslo 87598 a má udělenu licenci k provozování pojištění od Komise pro finanční služby Gibraltaru. Sídlo společnosti je na adrese Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

Red Sands Life

Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, je společností registrovanou v Gibraltaru, registrační číslo 101001 a má udělenu licenci k provozování pojištění od Komise pro finanční služby Gibraltaru. Sídlo společnosti je na adrese Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

 

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je lincencována a pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission podle nařízení Insurance Companies Act 1987 (více na webu FSC). Je členem UK's Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurers. Sídlo: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. All Rights Reserved.