English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Komise pro finanční služby

Komise byla založena na základě Zákona o komisi pro finanční služby z roku 1989, pro regulaci sektoru finančních služeb v Gibraltaru.  “GFSC” je regulátorem sektoru finančních služeb a její náplní je ochrana zákazníků, zvyšování reputace Gibraltaru jako centra kvalitních finančních služeb a podpora řádného podnikání.

Komise GFSC zajišťuje dohled nad širokým spektrem firem včetně: auditorů, bank, manažerů společností, institucí s e-money, profesionálních správců aktiv, poskytovatelů platebních služeb, fondů a poskytovatelů služeb s fondy, pojišťovacích společností, manažerů a zprostředkovatelů pojištění, investičních firem a insolvenčních správců. Firmy, které chtějí podnikat v nebo z Gibraltaru, musí plnit kritéria a standardy GFSC a to jak v etapě přihlášení, tak trvale. 

Regulace GFSC a dohled se zaměřuje především na způsob provozování firem a jejich řízení a na identifikaci rizik pro zákazníky a obecně nad reputací dané jurisdikce.

Veškerá legislativa k pojištění a dalším finančním otázkám, zpravodaj a poznámky ke směrnicím lze nalézt na webových stránkách Komise pro finanční služby na adrese www.fsc.gi.

V současnosti Gibraltar zůstává plným členem Vnitřního trhu EU ve finančních službách a podléhá v úplnosti kompletní sadě finančních směrnic EU. Při aplikaci práva EU je od komise požadováno provádět dohled a regulaci podnikání ve finančních službách v souladu s povinnostmi stanovenými Evropskou unií a v těchto oblastech zakládat a zavádět standardy a způsoby dohledu tak, aby byly ekvivalentní standardům a dohledu, kterými se řídí finanční služby ve Spojeném království.

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je lincencována a pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission podle nařízení Insurance Companies Act 1987 (více na webu FSC). Je členem UK's Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurers. Sídlo: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. All Rights Reserved.