English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Naše filozofie

The 5 cornerstones of our business philosophy
5 základních pilířů
naší obchodní filozofie
The 5 cornerstones of our business philosophy
První pilíř
Udržitelnost
Dlouhodobá udržitelnost –
k vytvoření nadčasové hodnoty
The 5 cornerstones of our business philosophy
Druhý pilíř
Partnerství
Partnerství –
pro vzájemný dlouhodobý prospěch
The 5 cornerstones of our business philosophy
Třetí pilíř
Riziko
Poruzmění a řízení rizika –
pro dobro našich partnerů a klientů
The 5 cornerstones of our business philosophy
Čtvrtý pilíř
Nezávislost
Naše nekompromisní nezávislost –
nám dává možnost myslet a jednat rychle
The 5 cornerstones of our business philosophy
Pátý pilíř
Zábava a potěšení
Mít potěšení z toho, co děláme –
aby to vše mělo smysl…

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je lincencována a pod dohledem Gibraltar Financial Services Commission podle nařízení Insurance Companies Act 1987 (více na webu FSC). Je členem UK's Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurers. Sídlo: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. All Rights Reserved.