English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Adatvédelmi szabályzat

Jogi nyilatkozat

Kérjük, alaposan olvassa el a jelen nyilatkozatot, mivel az abban foglaltakat az oldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el! Amennyiben a nyilatkozat módosítása mellett döntünk, a módosításokat ezen az oldalon hozzuk nyilvánosságra. Amennyiben kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal!

A Red Sands székhelye: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar.

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni a Red Sandszel, kérjük, kattintson a „Kapcsolat” fülre weboldalunk kezdőoldalán (a továbbiakban: weboldal)! A Weboldal használatával Ön elismeri, hogy az itt megfogalmazott feltételeket elolvasta és elfogadta.

Az „Ön” és „Önök” fordulatok a weboldalt használó személy(ek)re vonatkoznak.

ADATVÉDELMI ÉS A MAGÁNÉLET TISZTELETBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének védelme és tiszteletben tartása mellett a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak (a továbbiakban: Jogszabályok) megfelelően. Jelen nyilatkozat meghatározza, hogyan kezeljük az Önről szerzett vagy az Ön által megadott személyes adatokat. A Jogszabályok szempontjából minden Ön által megadott személyes adat vonatkozásában adatkezelőnek minősülünk.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot be kell mutatni minden olyan kötvényében szereplő félnek, akitől felhatalmazást kapott arra, hogy a nevében járjon el.                                

Személyes információinak vagy a kötvényében szereplő más személy személyes információinak megadásával tudomásul veszi, hogy felhasználhatjuk őket, kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.

ADATVÉDELMI ELVEINK

Személyes információinak gyűjtése és felhasználása során biztosítjuk, hogy megfelelően kezeljük és az alábbi adatvédelmi elvekkel összhangban használjuk, megvédjük, és soha nem értékesítjük őket.

 1. Az Ön által megadott személyes információkat tisztességesen, jogszerűen és átlátható módon kezeljük.
 2. Az Ön által megadott információkat a Red Sands meghatározott céllal gyűjti, és nem kezeljük őket olyan módon, amely nem összeegyeztethető ezzel a céllal.
 3. Az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és fontos személyes információkat gyűjtünk Önről, csak a gyűjtés célja szempontjából szükséges mértékben.
 4. Gondoskodunk az Önről tárolt személyes információk pontosságáról, és amennyiben szükséges, frissítjük őket.
 5. Személyes információit nem tároljuk tovább, mint az a személyes információk kezelésének célja szempontjából szükséges.
 6. Megtesszük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságban legyenek.
 7. Személyes információit az Ön jogaival összhangban kezeljük.
 8. Csak abban az esetben adjuk át személyes információit az Európai Gazdasági Térségen kívüli más országnak vagy nemzetközi szervezetnek, amennyiben megtettük a szükséges lépéseket személyes információi védelmének biztosítása érdekében. Az ilyen lépések közé tartozhat, hogy a fél, akinek átadjuk az információkat, szerződésben vállalja a megfelelő normák alkalmazását.
 9. A Red Sands nem értékesíti az Ön személyes információit, és nem járul hozzá, hogy ügyfeleink személyes adatait a nekünk szolgáltatást nyújtó vállalatok továbbértékesítsék.

AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT VAGY ÖNTŐL KAPOTT INFORMÁCIÓK

Személyes adatokat akkor gyűjtünk vagy kezelünk Önről, ha Ön közvetlenül megadja nekünk őket valamely űrlap kitöltésével, e-mail küldésével, telefonon, vagy ha harmadik féltől, pl. partnereinktől kapjuk őket.

Attól függően gyűjtünk Önről információt, hogy milyen kapcsolatban állunk Önnel. Ha az Ön kötvényében további személyek vannak feltüntetve, kérhetjük, hogy e személyekkel kapcsolatban is adja meg az alábbi információkat, amennyiben ez az Ön biztosítása szempontjából fontos:

Személyes információk:

 • kapcsolattartási információk, pl. név, e-mail cím, postacím, telefonszám;
 • a kötvényben szereplő más személyek adatai, amennyiben nevesítve vannak az Ön kötvényében, valamint az Önnel mint biztosítottal fennálló kapcsolatuk;
 • azonosító információk, pl. születési dátum, nemzeti társadalombiztosítási jel, útlevél és vezetői engedély száma;
 • pénzügyi információk, pl. banki adatok, hitelkártyaadatok és a hitelképességi vizsgálataink során megismert információk;
 • a biztosítási kötvénye szempontjából fontos információk, pl. ingatlanra vagy gépjárműre vonatkozó, ill. állatorvosi és orvosi adatok, korábbi biztosítások és igények, valamint közelmúltbeli káreseményekre vonatkozó információk;
 • az Ön igénye vagy valamely igényt megalapozó ügyben betöltött szerepe szempontjából fontos információk;
 • az Ön üzleti tevékenységével vagy kereskedelmi érdekeltségével kapcsolatos információk;
 • sütik használatával szerzett információk;
 • csőddel vagy pénzügyi szankciókkal kapcsolatos részletek, pl. HMRC- (brit adóhatósági) vizsgálatok.

Érzékeny személyes adatokra (pl. egészségi állapotra vagy büntetett előéletre vonatkozó információkra) lehet szükségünk az ellenjegyzéshez vagy a csalások felderítéséhez, illetve az igényérvényesítési eljárás részeként. Az ilyen jellegű adatok megadása ahhoz szükséges, hogy biztosítást nyújthassunk vagy igényét kezelhessük, és ugyan visszavonhatja az ilyen jellegű adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, ez azt eredményezheti, hogy igényeihez nem tudunk további fedezetet biztosítani vagy nem tudjuk igényeit kezelni.

Érzékeny személyes adatok köre:

 • jelenlegi és korábbi fizikai és szellemi állapotával kapcsolatos információk;
 • nemi életével és nemi beállítottságával kapcsolatos információk, pl. családi állapot;
 • bűncselekményekkel kapcsolatos adatok, beleértve a vélt jogsértéseket, büntetőeljárásokat, kimenetelüket (korábbi bűnügyi ítéleteket, csődöt és egyéb pénzügyi szankciókat, pl. megyei bírósági ítéleteket).

Amennyiben ilyen jellegű adatot oszt meg velünk, az csak a fent meghatározott cél érdekében kerül felhasználásra és biztonságosan, valamint a jelen nyilatkozattal összhangban kezeljük.

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN INFORMÁCIÓIT?

Az Önről tárolt személyes adatokat az alábbi módon használhatjuk fel:

Adatai felhasználásának oka

A felhasználás jogalapja

Biztosítás nyújtása, igények kezelése és ezzel kapcsolatos más célok

A közöttünk fennálló biztosítási szerződés teljesítése

 

Kutatási és statisztikai célok

Jogos érdekeink – múltbeli tevékenységünk elemzése, értékelési algoritmusaink továbbfejlesztése és jövőbeli üzleti hatások előrejelzésének elősegítése. Kereskedelmi érdekeink érvényesítése, szolgáltatáskínálatunk bővítése és új rendszerek, eljárások kifejlesztése

Olyan információk, termékek vagy szolgáltatások biztosítása Önnek, amelyeket Ön kért, vagy amelyek feltehetően érdeklik Önt, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy ilyen célból megkereshessük

Abban az esetben, ha Ön hozzájárult

 

Weboldalunk kezelése és belső műveletek, beleértve a problémakezelést, az adatelemzést, a tesztelést, a kutatást, a statisztikai és a felmérési célokat

Jogos érdekeink – a tevékenységek és a forgalom elemzése, valamint tesztelési, kutatási, statisztikai és felmérési célok

A szolgáltatásainkkal kapcsolatos változásokról történő tájékoztatás

Törvényi és egyéb jogszabályi kötelezettségek

Csalással és pénzmosással szembeni védekezés

Törvényi és egyéb jogszabályi kötelezettségek

 

Általános törvényi és jogszabályi kötelezettségeink teljesítése

 

Törvényi és egyéb jogszabályi kötelezettségek

 

Az Önnel való kapcsolattartás és az Ön részéről felmerülő panaszok kezelése

 

Törvényi és egyéb jogszabályi kötelezettségek, valamint a panaszok kezeléséhez fűződő jogos üzleti érdekünk

 

A felvett vagy nyomon követett telefonhívások esetében (többek között) a minőség, a képzés és a biztonság javítása

A biztonságos és minőségi szolgáltatások nyújtásához fűződő jogos igényünk, és amennyiben érzékeny személyes adatokat kezelünk, adott esetben kivételt alkalmazunk a biztosítási célok érdekében

SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE

Személyes adatait közölhetjük a részünkre termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtó harmadik felekkel, illetve a nevünkben eljáró szolgáltatókkal. Ilyenek lehetnek többek között az alábbiak:

 • Szerződéses harmadik fél ügykezelők, partnerek és szolgáltatók;
 • Viszontbiztosítók;
 • Biztosítási információs irodák;
 • Egészségügyi szolgáltatók;
 • Kárügyintézők;
 • Hitelinformációs ügynökségek;
 • Szakmai szövetségek;
 • A Pénzügyi Ombudsman Szolgálat (FOS) és az Adatvédelmi Biztos Hivatala (ICO)
 • Csaláselleni hivatalok;
 • Külső jogi irodák és tanácsadók;
 • Külső auditorok;
 • Szabályozó hatóságok, valamint
 • Jogszabályban meghatározott további harmadik felek.

Személyes adatait csak abban az esetben közöljük harmadik féllel, amennyiben a harmadik fél vállalta, hogy szigorúan bizalmasan kezeli és csak arra a célra használja fel őket, amelyre át lettek adva.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) kívülre is továbbíthatjuk. Amennyiben személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, biztosítjuk, hogy biztonságosan, valamint a jelen szabályzatban és a Jogszabályokban foglaltakkal összhangban kezeljék őket.

AZ ÖN JOGAI

Önnek joga van:

 • Másolatot kérni az Önről tárolt adatokról;
 • Kérni személyes adatai törlését (bizonyos kivételektől eltekintve);
 • Kérni a pontatlan vagy félrevezető adatok helyesbítését vagy törlését;
 • Korlátozni adatai kezelését;
 • Kérni, hogy adatairól bármely adatkezelőnek hordozható, illetve gépileg olvasható formában másolatot adjunk;
 • Tiltakozni a direkt marketing ellen;
 • Megtiltani személye vonatkozásában az automatizált döntéshozatalt;
 • Hozzájárulását visszavonni;
 • Panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál.

A személyes adataihoz való hozzáférés érdekében kérjük, írjon az alábbi címre:

The Data Protection Liaison Officer, Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

 

SÜTIK

Weboldalunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt az oldal más felhasználóitól. Ezáltal biztosítani tudjuk Önnek a kellemes felhasználói élményt weboldalunk böngészése során, valamint javíthatjuk weboldalunkat. Érdekel minket például, hogy hány látogatónk van és milyen oldalakat nyitnak meg, illetve melyek a legérdekesebb és a legkevésbé érdekes oldalak. A látogatóink szokásairól megtudottak felhasználásával kiigazíthatjuk a weboldal tartalmát, hogy egyszerűbben elérhető, relevánsabb és érdekesebb legyen látogatóink számára. Bizonyos esetekben a sütiket arra használjuk, hogy az Ön következő látogatásáig meg tudjuk őrizni az oldalunkon tett látogatásával kapcsolatos információkat. Erre azért lehet szükség, hogy Ön kényelmesebben tudja használni weboldalunkat, pl. azáltal, hogy emlékezünk beállításaira. A weboldal böngészésének folytatásával hozzájárul a sütik használatához.

A süti egy betűkből és számokból álló apró fájl, amelyet böngészőjében vagy számítógépe merevelemezén tárolunk. A sütikben tárolt információk számítógépe merevelemezére kerülnek.

Sütijeink mások által olvasható formátumban nem tárolnak személyes adatot, így pl. az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét. Az általunk használt sütik nem tudnak a számítógépén, okostelefonján vagy webes eszközén lévő, Önre és családjára vonatkozó adatokat olvasni vagy keresni, és nem férnek hozzá a merevlemezén tárolt anyagokhoz.

Az alábbi sütiket használjuk:

Feltétlenül szükséges sütik: Csak olyan sütiket használunk, amelyek weboldalunk működéséhez szükségesek.

Elemző/teljesítménymérő sütik: Ezek biztosítják számunkra, hogy felismerjük és számláljuk látogatóinkat, valamint hogy lássuk, hogyan mozognak a weboldalunkon annak használata közben. Ez segít minket weboldalunk működésének javításában, pl. annak biztosításában, hogy a látogatók könnyen megtalálják, amit keresnek.

Le tudja tiltani a sütik használatát, amennyiben böngészője beállításaiban kikapcsolja valamennyi süti vagy bizonyos sütik használatát. Mindazonáltal, amennyiben böngészője beállításaiban minden sütit kikapcsol (beleértve a létfontosságú sütiket is), esetleg nem fogja elérni weboldalunk egy részét vagy teljes egészét.

Kérjük, a sütik fogadásának beállításához tanulmányozza böngészője „Súgó” funkcióját! 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK MÓDOSÍTÁSA

Adatvédelmi szabályzatunkat ezen oldal módosításával bármikor felülvizsgálhatjuk. Kérjük, időről időre látogasson el erre az oldalra, és nézze meg, milyen változások történtek!

Amennyiben személyes adatai használatával kapcsolatban kérdései merülnének fel, kérjük, lépjen kapcsolatba az alábbi illetékessel:

The Data Protection Liaison Officer, Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar, GX11 1AA.

E-mailek

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy nem tudunk kezeskedni az oldalnak címzett e-mailek Red Sandshez való megérkezéséért vagy bizalmasságukért a továbbítási folyamat során.

Szerződési feltételek

Ezeket a szerződési feltételeket a Weboldal más oldalain meghatározott vagy hivatkozott szerződési feltétellel és felelősségkizárási nyilatkozattal együtt kell értelmezni. Amennyiben ellentmondás merülne fel, a Weboldal más oldalain meghatározott feltételek és felelősségkizárási nyilatkozatok elsőbbséget élveznek ezekkel a szerződési feltételekkel szemben.

A Red Sands bármikor megváltoztathatja a weboldalon található információkat, anyagokat és tartalmat. Amennyiben nem szakítja meg a Weboldalhoz való hozzáférést vagy annak használatát, elfogadja a Red Sands által végzett módosításokat.

Felhasználók

A Weboldalt és a rajta található információkat saját kockázatára használja, amiért egyedül Ön a felelős. Nem használhatja a Weboldalt csalárd célokra, illetve jogellenes magatartáshoz. Nem használhatja a Weboldalt olyan módon, amely bármilyen formában akadályozza, károsítja vagy ellehetetleníti a Weboldal működését vagy a Weboldalhoz való hozzáférést, vagy ezek lehetőségét hordozza.

A Red Sands, annak beszállítói, alvállalkozói, képviselői vagy egyéb harmadik felek, akiket az oldalon megemlítünk semmilyen esetben nem felelősek a közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, ráhagyatkozásból fakadó és következményi károkért vagy büntető kártérítési igényekért, amelyeket ennek a weboldalnak vagy bármely más weboldalnak a használata bármilyen formában okoz, beleértve egyebek között a költségeket és kiadásokat, az elmaradt hasznot, illetve az üzletmenetbeli fennakadást, a programok vagy más adatok elvesztését és bármely más veszteséget, amely abból ered, hogy használják vagy nem tudják használni ezt a weboldalt vagy a jelen Weboldalon hivatkozott más oldalon található anyagot (beleértve egyebek mellett a vírusokat vagy bárminemű más hibát, hiányosságot vagy meghibásodást a számítógépes adatátvitelben vagy a hálózati kapcsolatban), még akkor sem, ha a Red Sands tájékoztatást kapott e károk lehetőségéről, illetve attól függetlenül, hogy a károk előre láthatók voltak-e vagy sem. A Red Sands továbbá a weboldal tartalmának harmadik felek részéről történő jogellenes módosításával kapcsolatos mindennemű felelősséget visszautasít. A jogilag megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden kifejezett vagy beleértett szavatosságot vagy kötelező biztosítékot. A Red Sands nem korlátozza semmilyen mértékben azon jogszabályok alapján fennálló felelősségét haláleset vagy személyi sérülés esetén, amelyet hanyagsággal, kötelezettségszegéssel, súlyos gondatlansággal vagy szándékos szerződésszegéssel okoz.

A jelen Weboldalon foglaltak semmilyen esetben sem tekinthetők pénzügyi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak. Amennyiben a Red Sands termékeivel vagy szolgáltatásival kapcsolatban bármiféle tanácsra vagy iránymutatásra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Red Sandszel a weboldalon feltüntetett módon! Ez a nyilatkozat nem érinti az Ön jogszabályokban foglalt jogait.

Harmadik felek termékei, szolgáltatásai és weboldalai

A jelen Weboldal harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek csupán tájékoztató célúak és a Red Sands nem felelős azokért a tartalmakért, amelyeket e másik, a Weboldal által hivatkozott vagy arra hivatkozó weboldalak vagy oldalak tartalmaznak. A Red Sands előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél weboldalára nem lehet a Weboldalon hivatkozni.

A Red Sands minden felelősséget kizár harmadik felek azon termékei vagy szolgáltatásai alkalmasságával és elérhetőségével kapcsolatban, amelyek időről időre megjelennek a Weboldalon vagy amelyekre időről időre hivatkozik a Weboldal.

Felelősség kizárása / Hozzáférés és pontosság

A Red Sands igyekszik biztosítani, hogy a weboldalon nyilvánosságra hozott információk naprakész információkon alapuljanak, az információk pontossága azonban nem garantálható. A Red Sands nem vállal szavatosságot vagy kötelező biztosítékokat (sem kifejezetten, sem beleértve) pontosságukra, naprakészségükre vagy teljességükre vonatkozóan. Az Ön felelőssége, hogy megfelelő lépéseket tegyen a Weboldalon található információk ellenőrzésére, mielőtt rájuk hivatkozva cselekedne.

A Red Sands ugyan megpróbálja biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen és hibátlanul működjön, ez nem garantálható. A Weboldalhoz való hozzáférése ideiglenesen felfüggesztésre vagy korlátozásra kerülhet javítások, karbantartás vagy új funkciók és szolgáltatások bevezetése érdekében. Mindazonáltal a Red Sands megpróbálja korlátozni az ilyen jellegű felfüggesztések vagy leállítások gyakoriságát és időtartamát.

 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ezen az oldalon szereplő információkat bármikor módosítsuk vagy megváltoztassuk. Amennyiben egyértelműen nem jelezzük, a jelen oldalon található információ nem minősül szerződési ajánlatnak. Szerződés megkötésére csak akkor kerül sor, ha elfogadtuk kérelmét és megerősítettük Önnek a szerződéskötés tényét.

Szellemi tulajon

Védjegyek és szerzői jog

A jelen weboldalhoz kapcsolódó szerzői jog a Red Sands tulajdonában áll vagy annak felhasználását engedélyezték a Red Sands részére. Kinyomtathatja, másolhatja, letöltheti és ideiglenesen tárolhatja a Weboldalról készült kivonatokat személyes tájékozódás céljára vagy amennyiben termékeinket vagy szolgáltatásainkat használja. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk hiányában minden más felhasználás tilos. Amennyiben e kérdésben további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Red Sandszel a weboldalon a „Kapcsolat” linkre kattintva! Ez a Weboldal és annak bármely része kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem sokszorosítható, másolható, értékesíthető vagy látogatható.

Adatvédelem

Kérjük, tekintse meg fenti adatvédelmi szabályzatunkat!

Irányadó jog

A Weboldalra és a jelen feltételekre az angol jog irányadó, és az angol bíróságok nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek bármely ezekkel kapcsolatban felmerülő vita rendezése tárgyában.

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited a Gibraltar Financial Services Commission engedélyével és szabályozása mellett működik, a 1987-es biztosítási társasági törvénynek megfelelően (lásd az FSC honlapján).  Tagja a UK’s Financial Services Compensation Scheme-nek, a Financial Ombudsman Scheme-nek és az Angol Biztosítók Szövetségének (The Association of British Insurers). A társaság székhelye: Level 3, Ocean Village Business Centrum, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár (Company No. 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Minden jog fenntartva.