English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Animal Friends Insurance

Animal Friends Insurance jest dobroczynną firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza zwierzęta, a dużą część swoich zysków przeznacza na instytucje charytatywne na całym świecie, których zadaniem jest niesienie pomocy zwierzętom potrzebującym opieki, uwagi, schronienia i miłości.  

Red Sands zapewnia polisy oferowane przez Animal Friends Insurance od lipca 2008 r.

Latem 2009 roku, Animal Friends rozszerzyło swój zakres działalności o ubezpieczenia koni. Polisy te również dostarczane są przez Red Sands. 

www.animalfriends.org.uk