English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

O nas

Jesteśmy niezleżną grupą ubezpieczeniową oferującą szeroką gamę produktów i usług w całej Europie, prowadzimy działalność w wielu sektorach i na wielu rynkach, obecnie jesteśmy jednym z najszybciej rozwijajaących się ubezpieczycieli oferujących bezterminowe ubezpieczenie na życie w Europie Wschodniej. Dzięki naszej niezależności i zróżnicowaniu możemy szybko myśleć i reagować, działalność naszych pracowników nie ogranicza się tylko do wykonywania obowiązków służbowych, dzięki czemu możemy zapewnić wysoką jakość naszych usług.

Naszym celem jest pełne zrozumienie potrzeb i zarządzanie ryzykiem, w celu osiągnięcia jak największych korzyści dla naszych klientów. Zbudowaliśmy nasz sukces na nawiązywaniu i pielęgnowaniu trwałych, wzajemnie korzystnych relacji z naszymi partnerami biznesowymi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Nie sprzedajemy ubezpieczeń bezpośrednio, poprzez pracowników lub własną sieć sprzedaży lecz skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji z naszymi partnerami w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń oraz administrowania polisami.

Dodatkową zaletą takiego partnerstwa jest również niemal nieograniczony dostęp do rozwiązań stosowanych przez inne firmy w dziedzinie różnych polis, m.in. polis na życie, a także do eksperckiej wiedzy niezbędnej do tego rodzaju działalności.

Elastyczność w działaniu grupa zawdzięcza swoim głównym filarom: Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited oraz Red Sands Insurance Company (Europe) Limited. Oba podmioty są zarejestrowane i działają w zgodnie regulacjami Komisją Nadzoru Finanswego Gibraltaru oraz zaleceniami Unii Eurpejskiej dotyczącymi działalności towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto, grupa Red Sands jest członkiem Brytyjskiej Izby Ubezpieczycieli (Association of British Insurers – ABI), oraz wspiera działania Funduszu Gwarancyjnego Usług Finansowych (Fianacial Services Compensation Scheme) i Rzecznika Praw Klientów Instytucji Finansowych (Financial Ombudsman)

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited jest licencjonowane i regulowane przez Komisję Usług Finansowych Gibraltaru na podstawie Ustawy firm ubezpieczeniowych z 1987 (patrz: strona internetowa FSC). Jest członkiem brytyjskiego Financial Services Compensation Scheme Financial Ombudsman Scheme oraz Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Brytyjskich. Siedziba: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenada, Gibraltar (Spółka nr 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Wszelkie prawa zastrzeżone.