English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Historia

Grupa Red Sands została założona w 2003 roku na Gibraltarze. 

Nazwa firmy pochodzi od królewskiego koloru skał, które występują lokalnie wzdłuż wybrzeża Costa de la Luz na Gibraltarze do Tarify w Hiszpanii. Gibraltar nie tylko obfituje w piękno natury i jest przesiąknięty historią, lecz również może się pochwalić dobrze rozwiniętym sektorem usług finansowych oraz dużym dostępem do europejskich rynków ubezpieczeń. Wraz z Wielką Brytanią Gibraltar jest członkiem Unii Europejskiej i podlega normom UE. Z tego względu Red Sands może zajmować się ubezpieczaniem ryzyka bezpośrednio w jakiejkolwiek jurysdykcji Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W momencie powstania posiadaliśmy tylko jednego partnera działającego poza Wielką Brytanią na rynku ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej. Od tamtego czasu znacznie się rozwinęliśmy i obecnie jesteśmy niezależną i elastyczną grupą ubezpieczeniową oferującą różnorodne usługi ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczenia na życie. Nigdy jednak nie zapomnieliśmy o naszych korzeniach, gdyż jedną z wyznawanych przez nas zasad jest partnerstwo – dla obopólnych, długoterminowych korzyści. 

Instytucje Finansowe w Gibraltarze

Rozkwit sektora usług finansowych w Gibraltarze rozpoczął się od wprowadzenia Ustawy o Podatkach i Ulgach Podatkowych dla Spółek w 1967 roku, na mocy której ustanowiono specjalne przepisy podatkowe dla przedsiębiorstw międzynarodowych.   Sektor ten zrobił od tamtego czasu ogromny krok naprzód i obecnie w jego skład wchodzi szerokie spektrum profesjonalnych usług, począwszy od prywatnej bankowości aż do zarządzania ubezpieczeniami.  

Sektor usług finansowych w Gibraltarze jest podporządkowany najwyższym standardom. Należący do Unii Europejskiej Gibraltar stosuje wszelkie dyrektywy Unii Europejskiej, a Komisja Nadzoru Finansowego czuwa nad przestrzeganiem jeszcze bardziej restrykcyjnych zapisów, dostosowując tym samym branżę do standardów brytyjskich.  

Oficjalny serwis internetowy Ministerstwa Finansów promuje Gibraltar jako najlepsze miejsce w UE do prowadzenia przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe, włączając w to fundusze, tradycyjne i alternatywne zarządzanie inwestycjami, firmy ubezpieczeniowe (działające bezpośrednio, wewnętrzne towarzystwa ubezpieczeniowe,  firmy reasekuracyjne) i klientów prywatnych (emerytury, zarządzanie przedsiębiorstwem, trusty, bankowość i  system rezydencji podatkowej).

Odwiedź http://www.gibraltarfinance.gi/en/home by poznać więcej szczegółów. 

 

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited jest licencjonowane i regulowane przez Komisję Usług Finansowych Gibraltaru na podstawie Ustawy firm ubezpieczeniowych z 1987 (patrz: strona internetowa FSC). Jest członkiem brytyjskiego Financial Services Compensation Scheme Financial Ombudsman Scheme oraz Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Brytyjskich. Siedziba: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenada, Gibraltar (Spółka nr 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Wszelkie prawa zastrzeżone.