English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Gibraltarska Komisja Nadzoru Finansowego

Gibraltarska Komisja Nadzoru Finansowego (GFSC) została powołana na mocy Ustawy o Komisji Nadzoru Finansowego z 1989 roku i nadzoruje wszelką działalność w sektorze usług finansowych na Gibraltarze. Celem Komisji jest ochrona konsumentów, czuwanie nad reputacją Gibraltaru jako centrum wysokiej jakości usług finansowych i promowanie dobrych praktyk. 

GFSC prowadzi nadzór nad rożnymi podmiotami, między innymi nad audytorami, bankami, zarządami firm, instytucjami pieniądza elektronicznego, zawodowymi powiernikami, dostawcami usług płatniczych, funduszami i dostawcami usług finansowania, firmami ubezpieczeniowymi, zarządami i pośrednikami, spółkami inwestycyjnymi i syndykami masy upadłościowej. Firmy, które chcą prowadzić działalność na Gibraltarze muszą odpowiadać standardom GFSC zarówno na etapie aplikacji jaki i podczas prowadzenia działalności.  

Praca Gibraltarskiej Komisji Nadzoru Finansowego skupia się głównie na sposobie działania i zarządzania firm oraz na identyfikacji zagrożeń i ocenie reputacji organów jurysdykcji na rzecz konsumentów. 

Wszelkie akty prawne dotyczące finansów i ubezpieczeń, newslettery i wytyczne znajdują się na stronie internetowej FSC  www.fsc.gi.

Obecnie Gibraltar jest pełnoprawnym członkiem wewnętrznego rynku usług finansowych  Unii Europejskiej i w pełni podlega dyrektywom Unii Europejskiej dotyczącym  usług finansowych.  W sprawach, w których obowiązuje prawo unijne Komisja jest zobligowana nadzorować i regulować działalność przedsiębiorstw zajmujących się usługami finansowymi zgodnie z zasadami Unii Europejskiej oraz wdrażać standardy i praktyki nadzorcze które odpowiadają standardom i praktykom nadzorczym regulującym świadczenie usług finansowych w Wielkiej Brytanii

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited jest licencjonowane i regulowane przez Komisję Usług Finansowych Gibraltaru na podstawie Ustawy firm ubezpieczeniowych z 1987 (patrz: strona internetowa FSC). Jest członkiem brytyjskiego Financial Services Compensation Scheme Financial Ombudsman Scheme oraz Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Brytyjskich. Siedziba: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenada, Gibraltar (Spółka nr 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Wszelkie prawa zastrzeżone.