English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Siła finansów

Sukces Red Sands został zbudowany w oparciu o zdrowe założenia finansowe. Naszym celem jest zapewnienie naszym Klientom, udziałowcom i partnerom przewidywalnego, długofalowego zysku.

Aktywa grupy Red Sands przekraczają 77 miliony funtów szterlingów, a margines płynności zawsze znacznie przekracza próg wymagany przez Unię Europejską. Naszą siłę finansową wzmacniamy ponadto wykupując, jeśli zachodzi taka potrzeba, polisy reasekuracyjne w międzynarodowych towarzystwach reasekuracji.

 
GRUPA WSKAŹNIEK WYPŁACALNOŚCI KAPITAŁOWEJ
>188%
Ważny czynnik określający wydajnaość finansową grupy.
Red Sands Insurance i Red Sands Life posiadają łącznie ponad 174% wypłacalności kapitałowej (Solvency II) wymaganej przez EU.
 
LICZBA PARTNERÓW W EUROPIE
10 PARTNERÓW
liczba ta cały czas rośnie…
 
LICZBA POLIS
3,000,000+
Red Sands Insurance i Red Sands Life  posiadają obecnie ponad 3.000.000 aktywnych polis.
 
WYPŁACONE ŚWIADCZENIA W 2016
67,000,000 funtów szterlingów
W samym 2016 Red Sands wypłaciło Klientom świadczenia na łączną sumę przekraczającą 67 milionów funtów szterlingów
Liczba krajów w Europie
Uprawnienie do prowadzenia działalności w ponad 15 krajach UE, liczba ta cały czas rośnie…
Członkostwo Gibraltaru w Unii Europejskiej wraz z Wielką Brytanią pozwala Red Sands Insurance i  Red Sands Life na udzielania bezpośredniej ochrony ubezpieczeniowej w każdej strefie ekonomicznej podlegającej europejskiej jurysdykcji. 

Wszystkie fakty i dane pochodzą z dnia 31 grudnia 2016.

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited jest licencjonowane i regulowane przez Komisję Usług Finansowych Gibraltaru na podstawie Ustawy firm ubezpieczeniowych z 1987 (patrz: strona internetowa FSC). Jest członkiem brytyjskiego Financial Services Compensation Scheme Financial Ombudsman Scheme oraz Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Brytyjskich. Siedziba: Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenada, Gibraltar (Spółka nr 87598). Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Wszelkie prawa zastrzeżone.