English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

V čom podnikáme

Red Sands je nezávislá európska poisťovacia skupina, ktorá pôsobí naprieč rôznymi odvetviami trhu a ponúka pestrú paletu produktov a služieb.  

Svoj úspech pripisuje skupina silnému zmyslu pre inováciu, integritu a záujem o rozvoj dlhodobých a vzájomne prospešných vzťahov. Kombináciou týchto hodnôt s dôsledným prístupom k poisteniu si skupina vybudovala silnú základňu v aktívach a významný kapitál.

Naším cieľom je prinášať a budovať dlhodobé hodnoty pre našich partnerov v oblasti poistenia, medzi ktorých patria poisťovací agenti, sprostredkovatelia a administrátori. Všetci partneri sú odborníkmi vo svojich odboroch a poskytujú cenné služby i podporu koncovým klientom. Sprostredkovaním flexibilných a efektívnych produktov životného a neživotného poistenia umožňujeme našim partnerom rozširovať ich ponuku.

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je licencovaná a pod dohľadom Gibraltar Financial Services Commission podľa nariadenia Insurance Companies Act 1987 (viac na webu FSC). Je členom UK´s Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurer. Sídlo: Level 3,  Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598).  Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Všetky práva vyhradené. Pre pravidlá ochrany súkromia kliknite sem.