English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Dozorný orgán

Red Sands získala povolenie k činnosti od komisie Gibraltar Financial Services Comission, ktorá je zároveň dozorným orgánom.

Svoju činnosť vykonávame v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov v Gibraltári (podľa smerníc EÚ) a sme zaregistrovaní pod Gibraltar’s Data Protection Commissioner a v kancelárii komisára pre informácie v Spojenom Kráľovstve.

Zároveň dodržiavame predpisy GFSC v súlade so zákonom Distance Marketing Act z roku 2006.

Vďaka tomu máme príležitosť preskúmať všetky oblasti rozrastajúceho sa poistného trhu EÚ. Tým lepšie rozmumieme možným rizikám a ich účinnému riadeniu v prospech našich klientov.

Viac informácii nájdete na stránke www.fsc.gi.

Red Sands Insurance

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, je spoločnosť registrovaná v Gibraltári pod číslom 87598 a má licenciu vykonávať poisťovaciu činnosť pod Gibraltar Financial Services Commission. Sídlo spoločnosti: Level 3, Ocean Village Business centrum, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár.

Red Sands Life

Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, je spoločnosť registrovaná v Gibraltári pod číslom IČ 101001 a má licenciu vykonávať poisťovaciu činnosť pod Gibraltar Financial Services Commission. Sídlo spoločnosti: Level 3, Ocean Village Business centrum, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár

 

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je licencovaná a pod dohľadom Gibraltar Financial Services Commission podľa nariadenia Insurance Companies Act 1987 (viac na webu FSC). Je členom UK´s Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurer. Sídlo: Level 3,  Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598).  Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Všetky práva vyhradené. Pre pravidlá ochrany súkromia kliknite sem.