English Polish Hungarian Czech Slovak ελληνικά
RedSands

Komisia pre finančné služby

Komisia pre finančné služby (Financial Services Commission)

Komisia bola zriadená zákonom Financial Services Commission Act 1989  a je zodpovedná za dohľad nad všetkými finančnými službami v Gibraltári, vrátane poisťovníctva. Výbor sa skladá zo siedmych členov a obmieňa sa na princípe postupnosti. Nariadenie Financial Services Commission Ordinance 1989 stanovilo komisii rozsah povinností,  vrátane dodržiavania súladu s predpismi EÚ a implementácii právnych noriem a regulačných postupov, ktoré zodpovedajú štandardom platným vo Veľkej Británii. Legislatívu upravujúcu poisťovníctvo a iné oblasti finančných služieb, novinky a usmernenia nájdete na stránkach komisie: www.fsc.gi.

Audit uskutočnený v roku 1997 a aj audítori z Veľkej Británie potvrdili, že finančné orgány dohľadu v Gibraltári fungujú v súlade s britskými normami. Ďalší štatutárny audit z roku 2004 tiež potvrdil pozitívne výsledky.

Red Sands Insurance Company (Europe) Limited je licencovaná a pod dohľadom Gibraltar Financial Services Commission podľa nariadenia Insurance Companies Act 1987 (viac na webu FSC). Je členom UK´s Financial Services Compensation Scheme, Financial Ombudsman Scheme a The Association of British Insurer. Sídlo: Level 3,  Ocean Village Promenade, Gibraltar (Company No. 87598).  Copyright © 2014 Red Sands Insurance. Všetky práva vyhradené. Pre pravidlá ochrany súkromia kliknite sem.